Autor: Mgr. Jana Dočkalová

Musí občanská sdružení měnit své stanovy a v jaké lhůtě? Jakým způsobem se z občanského sdružení stane spolek? Musí se občanská sdružení transformovat na obecně prospěšnou společnost? Tato část obsahuje základní informace a přehled podstatných změn, které přináší nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a související právní předpisy od 1.1.2014 se zaměřením na současná občanská sdružení. Většina sportovních klubů a sportovních svazů jsou občanská sdružení. 

Článek uveřejněn dne 26.9.2013 na www.casl.cz. Celý text čtěte zde.